โคมไฟ ไฮเบย์ โคมไฟโรงงาน

           โคมไฟไฮเบย์หรือโคมไฮเบย์ แอลอีดี (LED HIGH BAY) เป็นโคมไฟพาณิชย์ เป็นโคมไฟติดเพดานให้กำลังวัตต์ไฟสูง

HIGH BAY / LOW BAY

โคมไฟ ไฮเบย์ โคมไฟโรงงาน

โคมไฟ ไฮเบย์ 100 วัตต์

     โคมไฟไฮเบย์หรือโคมไฮเบย์ เป็นโคมไฟแสงส่องโกดัง แสงไฟโรงงานอุตสาหกรรม ไฟส่องสว่างห้องคลังสินค้า

0.00 บาท
สินค้าหมด
โคมไฟ ไฮเบย์ 150 วัตต์

     โคมไฟไฮเบย์หรือโคมไฮเบย์ เป็นโคมไฟแสงส่องโกดัง แสงไฟโรงงานอุตสาหกรรม ไฟส่องสว่างห้องคลังสินค้า

0.00 บาท
สินค้าหมด
โคมไฟ ไฮเบย์ 200 วัตต์

     โคมไฟไฮเบย์หรือโคมไฮเบย์ เป็นโคมไฟแสงส่องโกดัง แสงไฟโรงงานอุตสาหกรรม ไฟส่องสว่างห้องคลังสินค้า

0.00 บาท
สินค้าหมด